Bemiddelen voor Leidinggevenden

Deze pocket richt zich specifiek tot de leidinggevende die een rol van bemiddelaar wil opnemen.
Auteur: Silvia Prins

Prijs
Verkoopprijs: 25,00 €
Verkoopprijs zonder BTW: 23,58 €
Korting
Bedrag BTW1,42 €
Standaard prijs:

Leidinggevenden worden vaak geconfronteerd met allerlei soorten conflicten in hun team en in de organisatie. Conflicten kunnen een startpunt zijn om verschillen uit te spreken, relaties te herstellen en nieuwe afspraken voor toekomstige samenwerking te maken.

Bemiddeling wordt hoe langer hoe meer erkend als een krachtige manier om te interveniëren in conflicten, zonder een beroep te doen op juridische procedures of autoriteiten die een beslissing van bovenaf nemen.

Deze pocket is niet geschreven voor de professionele bemiddelaar: hij richt zich specifiek tot de leidinggevende die een rol van bemiddelaar wil opnemen en zich hier grondig op wil voorbereiden. Het boek zorgt voor een houvast om zelf op een constructieve manier bij te dragen aan het oplossen van conflicten in de eigen werkomgeving.

Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.
Wie krijgt Lassie?Bemiddeling, meer dan een hype