Aanbevelen aan een vriend

Blijven ademen

* Een werkboek om op een gezonde manier te leren omgaan met stress * In amper 3 × 6 minuten per dag * Beide auteurs zijn ervaringsdeskundigen: ze weten wat een burn-out is Auteurs: Katrien Geeraerts / Louis Van Nieuland
blijvenademen