Het ternair bemiddelingsproces

Dit boek is voor een groot stuk gebaseerd op het Franse boek “Médiation” van Jean-François Six en Véronique Mussaud.
Auteur: Bart Renaer

Prijs
Verkoopprijs: 19,90 €
Verkoopprijs zonder BTW: 18,77 €
Korting
Bedrag BTW1,13 €
Standaard prijs:

Dit boek is voor een groot stuk gebaseerd op het Franse boek “Médiation” van Jean-François Six en Véronique Mussaud. In de eerste tien hoofdstukken wordt vertrokken van enkele citaten uit dit boek en wordt in elk hoofdstuk een dialoog aangegaan met deze citaten.

“Het ternair bemiddelingsproces” is het eerste Nederlandstalig boek dat handelt over een benadering van bemiddeling die door Diana Evers (Mediv) wordt omschreven als de “ternaire bemiddeling”, en waarvan Jean-François Six (Frankrijk) de grondlegger is.

Het gaat in op de verschillende kenmerken van de ternaire bemiddeling, vanuit een doorleefd ternair bemiddelingsproces waarvan Bart Renaer als pluspapa (of stiefvader) zelf deel uitmaakte en nog steeds deel uitmaakt. Bart werkt zijn eigen inzichten uit, steeds gekoppeld aan zijn ervaringen.

Aan het eind van het boek legt Bart Renaer zijn eigen accenten in de manier waarop hij de ternaire bemiddeling hanteert. Andere namen waarop hij zich voor deze laatste hoofdstukken inspireert, zijn: Prof. Dr. Johan Van de Kerckhove, Emmanuel Levinas en Nelson Mandela.
Inhoudelijk is de vrijheidsstrijd van Nelson Mandela hierin een belangrijke invalshoek.

Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.
Wie krijgt Lassie?Bemiddelen voor Leidinggevenden