Inleiding Bemiddeling

Nederlandse samenvatting van "Einführung in Mediation"
Auteur: Joseph Duss-von Werdt - Vertaling door Ybe Casteleyn
Array
Prijs
Verkoopprijs: 5,00 €
Verkoopprijs zonder BTW: 4,72 €
Korting
Bedrag BTW0,28 €
Standaard prijs:

Voor de auteur is bemiddeling niet iets- maar mensen in een intersubjectief proces. Bemiddeling is mensenwerk. En de leefwereld van alle deelnemers wordt erin weerspiegeld. Daarom is geen enkele bemiddeling hetzelfde. En is elk bemiddelingsmodel een abstractie.

Deze inleiding is systemisch-constructivistisch. Systemisch, omdat een bemiddeling als een systeem gezien wordt: de deelnemers staan in verbinding met elkaar, ontmoeten elkaar, sluiten een verbond, creëren en eigen systeem. Constructivistisch, omdat elke deelnemer vanuit zijn eigen waarheid en werkelijkheid vertrekt, en de verschillende waarheden slechts gecoördineerd kunnen worden.

Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.
Wie krijgt Lassie?Bemiddelen voor Leidinggevenden