Praktijkgids Bemiddeling

Deze gids bevat de belangrijkste basismethodieken en interventies om een bemiddelingsproces in goede banen te leiden. Ze vormen een leidraad en vangnet voor de (beginnende) bemiddelaar.
Auteur: Anouk Moors

Prijs
Verkoopprijs: 15,00 €
Verkoopprijs zonder BTW: 14,15 €
Korting
Bedrag BTW0,85 €
Standaard prijs:

Deze praktijkgids beoogt een echte gids te zijn: een houvast in je werk als bemiddelaar en een ondersteuning bij je groei- en leerproces.

Het is de bedoeling om je als bemiddelaar concrete handvaten te geven voor de praktijk van bemiddeling. Om die reden bevat deze gids een minimum aan theoretische kaders.

Het bemiddelingsmodel dat hier centraal staat, bestaat uit drie fasen en heeft als belangrijkste theoretische achtergrond het contextuele denken van Nagy. De meerzijdige partijdige basishouding, zoals beschreven door Nagy, vormt de grondhouding van de bemiddelaar. Het ontwikkelingsgerichte bemiddelingsmodel (Evers, 2007) is de belangrijkste inspiratiebron geweest bij het schrijven van deze gids.

Deze gids bevat de belangrijkste basismethodieken en interventies om een bemiddelingsproces in goede banen te leiden. Ze vormen een leidraad en vangnet voor de (beginnende) bemiddelaar.

Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.
Wie krijgt Lassie?Bemiddelen voor Leidinggevenden