Valérie Verstraeten

Geschreven door Luc Vande Reyde Hits: 481

Valerie Verstraeten

Valérie Verstraeten is advocaat bij Four & Five. Zij behaalde haar master in de rechten aan de Universiteit Gent (UGent, 2015) en volgde nadien een bijkomende opleiding in de Intellectuele Rechten en het ICT-recht aan de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven, 2016).

Na haar studies vervoegde Valérie de balie van Brussel als advocaat en stond zij cliënten bij in alle aspecten van commercieel recht, meer in het bijzonder in intellectueel eigendomsrecht, IT-recht, e-commerce en privacy en bescherming van persoonsgegevens. Zij adviseert cliënten regelmatig in verschillende IP domeinen zoals merkenrecht, auteursrecht, octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht, alsook op het vlak van de bescherming van bedrijfsgeheimen. Daarnaast heeft zij een expertise opgebouwd in GDPR compliance en begeleidt zij cliënten bij data protection compliance audits.