fbpx

Specialisatie Bemiddeling in Sociale Zaken 2024 Gent

Inhoud

Tijdens de specialisatie Bemiddeling in Arbeidsrelaties ontwikkel je kennis, vaardigheden en houding om met conflicten in een snel veranderende arbeidscontext om te gaan.

De organisatie van arbeid en tewerkstelling is immers in volle transitie. Uniforme managementsopvattingen, gebaseerd op het oude industriële denken, maken plaats voor hele nieuwe structuren, waaronder co-creatie netwerken. We staan aan het begin van een vierde industriële revolutie, die een versnelling kreeg door de pandemie: een mix van ontwikkelingen die zorgen voor een vernetwerking van onze samenleving (iedereen staat met iedereen in contact), decentralisatie van productieprocessen en een veel sterkere focus op samenwerking in plaats van competitie. De jonge generaties die de arbeidsmarkt betreden worden gedreven door andere doelen dan het creëren van financiële winst. Zij willen in de eerste plaats kwaliteit neerzetten, streven naar evenwicht in plaats van groei en vinden dat de mens zich moet kunnen ontplooien als mens in zijn werk. Voor hun is werk niet langer de enige bron van inkomsten.

Deze en andere evoluties zorgen voor boeiende en spannende tijden op de werkvloer. Hoe gaan we met deze veranderingen om? Hoe doe je dat: samenwerken? Wat als de verschillende waarden, belangen, doelen … met elkaar botsen?

De focus in deze opleiding ligt op conflicten tussen werkgever en werknemer, werknemers onderling, conflicten tussen afdelingen, teamconflicten….

Aan het einde van deze opleiding heb je kennis over:

  • De eigenheid van sociale bemiddeling
  • De verschillende rollen in sociale bemiddeling
  • Groepsdynamische processen in teams
  • De rol van de leider bij conflict
  • Trauma op de werkvloer
  • Machtsfacetten en ranking in conflict
  • Beginselen van sociaal recht

Aan het einde van deze opleiding kan je:

  • Een intakegesprek voeren met de opdrachtgever
  • Je positioneren in je rol als sociaal bemiddelaar
  • Traumasensitieve interventies doen
  • Erkennen en werken met nachts en rankingverschillen
  • Werken met grote groepen aan de hand van de aangeleerde methodieken
  • Je basisvaardigheden en houding als bemiddelaar nog beter inzetten in de context van arbeidsconflicten

Deze opleiding loopt over drie sporen:

  1. Kennis m.b.t. sociale conflicten uitbreiden: door de eigenheid van conflicten op de werkvloer beter te leren kennen leer je er beter mee om te gaan
  2. Het bemiddelingskader opzetten, vaardigheden en methodieken: het kader van bemiddeling in de werkcontext heeft een heel specifiek karakter; je werkt immers meestal met een derde opdrachtgever. Dat heeft invloed op je positionering, je onafhankelijkheid … Je leert tijdens de opleiding hoe je met de verschillende betrokkenen aan het werk gaat en hoe je je rol zuiver kan houden. Daarnaast heb je in een arbeidsomgeving ook vaak te maken met grotere groepen, je krijgt methodieken en tools aangereikt om met teams te werken. Je krijgt de kans om te oefenen met deze methodieken.
  3. Je grondhouding van neutrale betrokkenheid versterken: we verdiepen de grondhouding van de bemiddelaar verder aan de hand specifieke oefeningen en observatieopdrachten.

Praktisch

    • Data: 6 maart (19u-21u30) | 8 & 9 maart | 27 & 28 maart | 18 april | 20 april | 2 mei 2024 + zelfstudieopdrachten: 10u
    • On campus op dag 4, 5, 6, 8 | online op dag 1, 2, 3, 7
    • Standaard werkuren on campus van 9u30 tot 17u30, online van 9u30 tot 16u30
    • Plaats on campus: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent
    • Prijs: € 1950,00 (excl. btw) | € 2359,50 (incl. btw). Komt u in aanmerking voor KMO-portefeuille dan bedraagt de netto kost van de opleiding € 1950,00 min € 585,00 (30% KMO) = € 1365,00
    • Maaltijden en drankpauzes inbegrepen in de prijs
    • Totaal aantal aangeboden lesuren: 54,5 // minimum aantal te volgen lesuren: 42
    • Erkend door de Federale Bemiddelingscommissie
    • MEDIV is geregistreerd in de WSE kwaliteitsdatabank. Deze opleiding is geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives en geeft recht op opleidingsverlof en opleidingscheques.
    • Minimum 8 deelnemers

Hoofdtrainer

Meer informatie

  • ALGEMEEN

    Wil u een erkend bemiddelaar worden dan dient u bijkomend een specialisatie te volgen in bemiddeling op één van de drie terreinen die door de bemiddelingswet zijn omschreven nl:

    • Bemiddeling in Arbeidsrelaties en Sociale Zekerheid
    • Bemiddeling in Familiale Zaken
    • Bemiddeling in Burgerlijke- en Handelszaken
    • Bemiddeling met de Overheid

    In elk van de verschillende specialisaties wordt aandacht besteed aan het juridisch kader van familiale, burgerlijke, handels en arbeidsconflicten, aan de rol van rechtbank, advocaten en notarissen in deze materies en hun verhouding en samenwerking met de bemiddelaar.

    De specificiteit van elk van de terreinen wordt verkend, de eigen settings waarin de bemiddeling kan afspelen, de samenwerking en aanwezigheid van derden en hun rol in het bemiddelingsproces worden onderzocht en uitgewerkt. Via rollenspelen worden deze specifieke aandachtspunten en situaties ingeoefend. Tot slot wordt geoefend met de administratieve en procesmatige, methodische eigenheid van gerechtelijke opdrachten.

  • PROGRAMMA

    Dag 1

    • - Online kennismaking (2,5 u)
      ° Kennismaking met de inhoud en elkaar
      ° Eigenheid van bemiddeling in arbeidsrelaties
      -> Huiswerk: het opdrachtgesprek

    Dag 2

    • - Fases van groepsontwikkeling
      - oefeningen opdrachtgesprek
      - Methodieken in sociale bemiddeling
      -> Huiswerk: niveaus van groepsontwikkeling + demo’s methodieken

    Dag 3

    • - Niveaus van groepsontwikkeling
      - Oefenen met groepsbemiddeling
      - Methodieken
      -> Huiswerk: sociaal recht

    Dag 4

    • - Beginselen van arbeid en sociaal zekerheidsrecht
      - Huiswerkgroep met casus van fase 1_3 en plenaire afsluiter

    Dag 5

    • - Traumasensitief bemiddelen
      - Oefeningen groepsbemiddeling
      - Methodieken

    Dag 6

    • - Ranking en macht
      - de rol van de leider in conflict
      - Methodieken in groepsbemiddeling
      - Oefeningen

    Dag 7

    • - Present blijven als het stormt of bevriest
      - Oefening
      - Losse eindjes
      - Afronding

    Dag 8

    • - Examen
  • GASTDOCENTEN

    Gastdocent is Karin Rasschaert

  • 1

logo kmo 270Hieronder de opsplitsing van de bedragen indien u beroep doet op KMO Portefeuille:
Bedrag rechtstreeks aan Mediv te storten: € 409,50
Projectbedrag in te dienen bij KMO: € 1950,00 (afhankelijk van de grootte van uw onderneming, wordt tot 30% van dit projectbedrag gesubsidieerd door de overheid)

evenement eigenschappen

Datum/data 06-03-2024
Prijs per persoon €1.950,00
Locatie Gent, Zebrastraat

Incompany-trainingen - enkele van onze klanten

  • Kompaan en De Bocht
  • VVBBCI
  • CLB
  • farent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

KMO Portefeuille

MEDIV is een geregistreerd dienstverlener voor de KMO-Portefeuille, dienst Opleidingen. Ons erkenningsnummer is DV.O105551.

logo kmo 270

Facebook

Nieuwsbrief

Contact

Je kunt MEDIV bereiken via:

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  0497 932 866
Secretariaat MEDIV
Bonheidenstnwg 58
2812 Muizen (Mechelen)

Volg ons ook op: