Algemene voorwaarden

Inschrijving
Uw inschrijving is geldig en definitief zodra het registratieformulier op de website ingevuld en verzonden is.

Betaling
De factuur is betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur.

Annulering
Annulering door de deelnemer:

  • Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk na melding ervan aan het secretariaat per brief of e–mail waarvan de ontvangst is bevestigd.
  • Ingeval van annulering van de inschrijving voor een jaarprogramma of een cursus die langer dan twee dagen duurt, en dit ten minste 6 weken voor aanvang van de cursus, is een administratieve vergoeding verschuldigd van 50 euro (excl. btw).
  • Ingeval van annulering van de inschrijving voor een cursus van twee dagen of minder dan twee dagen, en dit ten minste 4 weken voor de aanvang, is eveneens een vergoeding verschuldigd van 50 euro (excl. btw).
  • In geval van een latere annulering, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • De deelnemer kan voorzien in vervanging, mits betaling van een vergoeding van 50 euro.
  • Drukfouten van prijzen en data in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering of weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

Annulering door het opleidingsinstituut:

  • Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om de opleiding niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of ingeval van overmacht.
  • In voorkomend geval, en bij het bereiken van het vereiste minimumquotum, kan de geannuleerde opleiding worden verschoven naar een latere datum.
  • De deelnemer heeft het recht om te weigeren de uitgestelde opleiding op de nieuw geplande datum te volgen. In dat geval verbindt het opleidingsinstituut zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.

Bestellingen in onze boekenwinkel kunnen geannuleerd worden mits uitdrukkelijke vermelding aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. binnen de 14 dagen na factuurdatum. In geval van annulering na deze periode blijft de volledige som verschuldigd.

 

MEDIV: Erkend opleidingsinstituut voor Bemiddeling | Omgaan met conflictueuze verschillen | Geweldige Communicatie

KMO Portefeuille

MEDIV is een geregistreerd dienstverlener voor de KMO-Portefeuille, dienst Opleidingen. Ons erkenningsnummer is DV.O105551.

logo kmo 270

Facebook

Contact

Je kunt MEDIV bereiken via:

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  0497 932 866
Secretariaat MEDIV
Bonheidenstnwg 58
2812 Muizen (Mechelen)

Volg ons ook op: