fbpx
 • 0497 932 866
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de afspraken terug die MEDIV met jou wil maken. MEDIV vindt het belangrijk om hierover transparant en duidelijk te zijn. Deze afspraken zijn dynamisch en kunnen evolueren. We vragen je dan ook bij elke inschrijving om deze te lezen en goed te keuren.

Inschrijving

De inschrijving voor een opleiding of bijscholing gebeurt bij voorkeur via de webtool. Indien je op een andere manier wenst in te schrijven, kan je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanaf de bevestiging van je inschrijving, ben je definitief ingeschreven en gelden de voorwaarden zoals hierna beschreven.

Herroepingsrecht voor consumenten

De wet voorziet een herroepingsrecht voor consumenten bij aankoop van goederen of diensten via het internet. Consumenten zijn klanten/deelnemers die geen professional noch een bedrijf zijn.

Bij inschrijving voor een opleiding of bijscholing:
Consumenten hebben tot 14 kalenderdagen na de dag van inschrijving alsnog de mogelijkheid om ervan af te zien en dit voor zover de opleiding of bijscholing in deze periode nog niet is doorgegaan en/of bijgewoond door de consument. In deze gevallen erkent de consument uitdrukkelijk dat hij zijn herroepingsrecht verliest.
Een herroeping van de overeenkomst is ook mogelijk als de uitvoering van de overeenkomst aanvat tijdens de herroepingstermijn. Evenwel zal de consument in dat geval aan de onderneming een evenredig bedrag moeten betalen voor hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de consument de onderneming ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Dit evenredige bedrag dat de consument aan de onderneming moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.
De consument zal het herroepingsrecht echter niet kunnen uitoefenen na een volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming en als de consument erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de onderneming.

Bij aankoop van een boek via de webshop
Consumenten hebben het recht om de aankoop te herroepen en dit gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het boek werd ontvangen door de consument.

De beslissing tot herroeping moet uitdrukkelijk worden gemeld aan MEDIV voor het verstrijken van de herroepingstermijn en dit door middel van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping waarvan de ontvangst door MEDIV moet worden bevestigd

Betaling facturen

De facturen zijn betaalbaar binnen de termijn zoals bepaald op de factuur en alleszins voor de start van de opleiding of bijscholing zelf.
Indien je gebruik maakt van de KMO-portefeuille, dan dient het aanvraagproces te zijn opgestart ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding of bijscholing.

Alle klachten m.b.t. de factuur moeten MEDIV binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bereiken en dit door middel van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarvan de ontvangst door MEDIV moet worden bevestigd. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

Bij laattijdige betaling van facturen, zal MEDIV de volgende stappen ondernemen:

 • MEDIV zal een herinneringsmail sturen of contact met je opnemen om het hierover te hebben.
 • Indien er vervolgens opnieuw niet betaald zou worden binnen een termijn van 14 dagen, dan zal MEDIV de formele weg volgen met een aangetekende ingebrekestelling.
  De factuur zal dan automatisch worden verhoogd met volgende invorderingskost:
  - Facturen lager of gelijk aan 150 euro: aanmaningskosten t.w.v. 20 euro.
  - Facturen tussen 150,01 euro en 500 euro: aanmaningskosten t.w.v. 30 euro + 10 procent van het verschuldigde bedrag.
  - Facturen hoger dan 500 euro: aanmaningskosten t.w.v. 65 euro + 5 procent van het verschuldigde bedrag met een maximum van 2000 euro.
  Het is MEDIV toegelaten de cursist de toegang tot de cursus te weigeren.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door een deelnemer
We ervaren het geregeld dat ingeschreven deelnemers redenen hebben om te annuleren. En dat zijn meestal ook goede redenen. Alleen is het voor MEDIV onmogelijk om hier in mee te gaan zonder de goede werking van de organisatie in het gedrang te brengen.
Vandaar dat MEDIV het volgende onderscheid wenst te maken:

 • Korte trajecten (max. 4 dagen) (Bijscholingen, Jaarlijks Congres, …): hiervoor worden geen annuleringen aanvaard.
 • Lange trajecten (bv. Basisopleidingen & Specialisaties bemiddeling): hiervoor gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  - Tot 4 maanden voor de start van de opleiding kan je annuleren mits betaling van 25% van de deelnameprijs
  - Tot 2 maanden voor de start van de opleiding kan je annuleren mits betaling van 50% van de deelnameprijs

Je kan alleen per brief of e-mail annuleren waarvan de ontvangst tevens door MEDIV bevestigd werd.

Annulering door MEDIV
Indien het minimum aantal deelnemers voor een opleiding niet wordt gehaald of ingeval van onvoorziene omstandigheden of overmacht (ziekte trainer, …) , behoudt MEDIV zich het recht voor om de opleiding niet te laten doorgaan. Eventueel kan de opleiding worden verschoven naar andere data. De deelnemer heeft steeds het recht om te weigeren de opleiding te volgen op deze nieuwe data. In dat geval of indien de opleiding niet wordt verschoven naar andere data, zal het betaalde inschrijvingsgeld volledig worden terugbetaald, zonder intresten.

Meningsverschillen en eventuele conflicten

Er werd reeds verduidelijkt welke stappen MEDIV zal zetten indien facturen niet of laattijdig betaald worden en welke mogelijkheden deelnemers hebben om te annuleren. In het geval er over andere zaken een meningsverschil zou zijn tussen jou en MEDIV, dan engageren we ons beiden om in eerste instantie constructief, open en eerlijk met elkaar in dialoog te gaan met het oog op het vinden van een oplossing die voor beiden werkt. Als blijkt dat een gesprek met elkaar niet meer zou kunnen om welke reden dan ook, dan zullen we een erkend bemiddelaar aanstellen om samen met hem/haar naar een oplossing te werken. We engageren ons om minstens 2 volwaardige sessies te doorlopen bij deze bemiddelaar, alvorens er eventuele stappen worden genomen naar een Rechtbank om het geschil te laten beslechten. De kosten van deze bemiddeling worden gelijk verdeeld tussen ons. Indien het aangegane bemiddelingsproces niet resulteert in een oplossing voor het conflict, dan kan het worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank ter beslechting. De Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd en het Belgische recht is van toepassing.

Varia

In het geval een in vivo opleiding wegens omstandigheden online plaatsvindt, wordt het bedrag dat voorzien is voor catering aangewend om de kosten te dekken voor de technische ondersteuning en permanentie die MEDIV implementeert bij elke Zoomsessie. Er wordt dus niet overgegaan tot een terugbetaling van de cateringkost.

 


Contactinformatie

Secretariaat

Je kunt MEDIV bereiken via:

info@mediv.be
Bonheidensteenweg 58
2812 Muizen (Mechelen)
0497 932 866

Locatie trainingen
Rekeningnummer
BTW-nummer

Incompany Trainingen - Onze Klanten

KMO-Portefeuille

MEDIV is een geregistreerd dienstverlener voor de KMO-Portefeuille, dienst Opleidingen (thema: beroepsspecifieke competenties). Ons registratienummer is DV.O105551.

logo kmo 270

Contact

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 0497 932 866
 • Bonheidensteenweg 58
        2812 Muizen (Mechelen)

Nieuwsbrief