fbpx

Specialisatie Bemiddeling in Familiale Zaken 2021 Hasselt

Inhoud

Onze familiesystemen worden steeds complexer. Die toenemende complexiteit, de wetmatigheden binnen familiesystemen en maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat familieconflicten alsmaar zichtbaarder worden en ook toenemen.

Tijdens de specialisatie Bemiddeling in Familiezaken gaan we dieper in op de eigenheid van familiale conflicten. We verdiepen je kennis op inzake verschillende specifieke familieconflicten: erfenissen, ouderenzorg, nieuw samengestelde gezinnen, ouderschapsconflicten, scheidingsconflicten ...

Nieuw in deze opleiding is een uitgebreid deel over het opstellen van ouderschapsplannen en overeenkomst echtscheiding onderlinge toestemming. Een pragmatische benadering aan de hand waarvan je na de opleiding voldoende vertrouwen hebt om als bemiddelaar ook hiermee aan het werk te gaan. 

Inbegrepen in die inschrijvingsprijs van de opleiding is een praktijkboek voor het opstellen van ouderschapsplannen en EOT.  

Aan het einde van deze opleiding heb je kennis van

 • De eigenheid van familieconflicten
 • De emotionele en psychologische aspecten van scheiding
 • De hechtingsdynamieken die invloed hebben op “ruziegedrag”
 • De gevolgen van scheiding voor kinderen
 • De eigenheid van conflicten in nieuw samengestelde gezinnen
 • De dynamiek bij erfeniskwesties
 • De juridische aspecten van een echtscheiding
 • Basiskennis erfrecht

en kan je

 • Werken met de ruziepatronen van volwassenen
 • Werken met de psychologische aspecten van scheiding
 • De stem van kinderen aanwezig stellen in de bemiddeling
 • Een ontwerp EOT opstellen
 • Een ontwerp ouderschapsplan maken
 • Betrokkenen op een neutraal betrokkeninformeren over de psychologische, emotionele en relationele aspecten van hun conflict
 • Families ondersteunen in erfeniszaken

Onze opleiding loopt over drie sporen:

 1. Je kennis m.b.t. familiale conflicten uitbreiden: door de eigenheid van conflicten in familiale sfeer te kennen, leer je om er beter mee om te gaan.
 2. Het bemiddelingskader opzetten, vaardigheden en methodieken: je leert specifieke vaardigheden om te werken met de eigenheid van de familiale dynamieken. Je krijgt specifieke methodieken aangereikt die helpen om zaken te verhelderen. Je leert hoe je het bemiddelingskader aanpast aan de specificiteit van familiale conflicten.
 3. Je grondhouding t.a.v. verschillen, polariteiten en conflicten ontwikkelen. We leren hoe we in de houding van neutrale betrokkenheid stappen en kunnen blijven. We oefenen vaardigheden om deze grondhouding te versterken.

Opdat de theoretische kennis tot leven komt, spreken we als trainers vanuit onze ruime ervaring als bemiddelaar, vanuit het concrete gedrag van mensen in conflicten en in bemiddeling.
De specialisatie Bemiddelaar in Familiezaken omvat 7 opleidingsdagen, 1 halve dag online examen (7 mei), 1 dag fysiek testingdag (12 juni).

Praktisch

 • Data: 19 & 20 maart | 2 & 3 april | 7 mei | 14 & 15 mei | 4 juni | 12 juni 2021
 • Uren: 9u30 tot 17u30
 • Plaats: MEDIV-huis Hasselt (Luikersteenweg 83)
 • Prijs: € 1820,00 (excl. btw) | € 2202,20 (incl. btw)
 • Maaltijden en drankpauzes inbegrepen in de prijs
 • Totaal aantal aangeboden lesuren: 52,5 // minimum aantal te volgen lesuren: 42

Hoofdtrainers

Meer informatie

 • ALGEMEEN

  Wil u een erkend bemiddelaar worden dan dient u bijkomend een specialisatie te volgen in bemiddeling op één van de drie terreinen die door de bemiddelingswet zijn omschreven nl:

  • Bemiddeling in Arbeidsrelaties en Sociale Zekerheid
  • Bemiddeling in Familiale Zaken
  • Bemiddeling in Burgerlijke- en Handelszaken
  • Bemiddeling met de Overheid

  In elk van de verschillende specialisaties wordt aandacht besteed aan het juridisch kader van familiale, burgerlijke, handels en arbeidsconflicten, aan de rol van rechtbank, advocaten en notarissen in deze materies en hun verhouding en samenwerking met de bemiddelaar.

  De specificiteit van elk van de terreinen wordt verkend, de eigen settings waarin de bemiddeling kan afspelen, de samenwerking en aanwezigheid van derden en hun rol in het bemiddelingsproces worden onderzocht en uitgewerkt. Via rollenspelen worden deze specifieke aandachtspunten en situaties ingeoefend. Tot slot wordt geoefend met de administratieve en procesmatige, methodische eigenheid van gerechtelijke opdrachten.

 • PROGRAMMA

  BLOK 1

  Kennis

  • Algemene inleiding op conflicten in de familiale context
  • Kijken naar familiale conflicten met een systemische bril (Hellinger)
   ° Wet van ordening
   ° Wet van binding
   ° Wet van balans 
  • Scheidingsbemiddeling: de psychologische en emotionele aspecten van scheiding voor volwassenen (Hoefnagels)
  • Hechting en familiale conflicten
  • Duivelse dialogen in relaties en bij scheiding

  Het bemiddelingskader opzetten en Vaardigheden

  • Je leert om te werken met de psychologische en emotionele aspecten van scheiding, je leert hoe je deze aspecten integreert in je bemiddelingsgesprek
  • Interventies bij duivelse dialogen
  • Interventies gericht op hechtingsnoden van klanten

  Basishouding

  Je verwerft een aantal inzichten over je eigen familiedynamieken, gaat mogelijk je eigen hechtingsstijl herkennen. Deze inzichten en kennis helpen om meer zicht te krijgen op de momenten waarop ik dreig mijn neutrale betrokkenheid te verliezen.


  BLOK 2

  Kennis

  • Kinderen en scheiding: 4 basisaspecten voor ouderschap na scheiding
  • Kinderen en scheiding: normale reacties en wat daarin kan helpen
  • Nieuw samengestelde gezinnen: eigenheid, kansen en uitdagingen
  • Aspecten van de ouderschapsregeling benaderd vanuit de psychologische invalshoek

  Het bemiddelingskader opzetten en vaardigheden.

  • Je leert hoe je de belangen van kinderen aanwezig kan stellen in bemiddeling en hoe je ouders kan aanspreken op ouderlijke verantwoordelijkheid
  • Je krijgt methodieken en metaforen aangereikt die helpen om het gesprek over ouderschap en het belang van kinderen te voeren

  Basishouding

  Aan de hand van ervaringsoefeningen en reflectie oefeningen krijg je meer inzicht in de momenten waarop je dreigt je neutrale betrokkenheid te verliezen.


  BLOK 3

  Voorafgaand aan dit blok wordt van elke deelnemer verwacht dat hij/zij de volledige syllabus aangaande scheidingsbemiddeling heeft doorgenomen en zich eigen heeft gemaakt. Dit opdat de beschikbare tijd voor alle deelnemers optimaal kan benut worden.

  Kennis

  • De in de syllabus behandelde materie aangaande EOT-overeenkomst(familierechterlijk deel en vermogensrechterlijke deel)  en de ouderschapsovereenkomst en alle daarmee samenhangende aspecten (juridisch, fiscaal en praktisch) wordt aan het begin van de dag kort samengevat
  • Huwelijksvermogensrecht
  • Overzicht van procedures
  • Toelichting van wettelijke en feiteleijke samenwoning en verplichtingen
  • Er is ruimte voor vragen die niet worden beantwoord in de syllabus of die verheldering kunnen geven
  • Vervolgens wordt in diverse oefenvormen het theoretisch kader gelinkt aan de concrete bemiddelingspraktijk in scheidingsbemiddeling (waardoor de voorkennis noodzakelijk is)

  Het bemiddelingskader opzetten en vaardigheden

  • Je leert gepast omgaan met juridische, praktische en fiscale info in de scheidingsbemiddeling
  • Je oefent met de uitdagingen in deze context (onenigheden aangaande waarde woning en inbreng, verschil in visie over 'rechtvaardige' verdeling, onenigheid over opgebouwd kapitaal groepsverzekering, andere kijk op kosten kinderen, uitdagingen in verblijfsregeling o.w.v. ploegenarbeid, …)

  Basishouding

  Je verwerft een aantal inzichten over je gevoeligheden en automatische respons in deze context waardoor je gaat adviseren, sturen, meer aansluiting vindt bij de juridische/praktische/relationele/contextuele logica van een van beiden, meegezogen wordt in de dynamiek, …. Deze inzichten en kennis helpen om meer zicht te krijgen op de momenten waarop je dreigt jouw neutrale betrokkenheid te verliezen.


  BLOK 4

  Kennis

  • Je verwerft de noodzakelijke informatie aangaande het nieuwe erfrecht, de mogelijkheden en beperkingen in bemiddeling
  • Je krijgt zicht op de verschillende conflictbronnen en thema's in erfeniskwesties

  Het bemiddelingskader opzetten en Vaardigheden

  • Je leert werken met een groter aantal partijen
  • Je oefent in erfeniskwesties of conflicten aangaande de successieplanning
  • We trainen specifieke vaardigheden om met de uitdagingen de in deze context om te gaan: bereidheid tot bemiddeling, balans van geven en ontvangen, roulerende rekeningen, familiedynamieken, verschillende individuele noden, gebrek aan vertrouwen, coalities, …

  Basishouding

  Je verwerft een aantal inzichten over je triggers in deze context waardoor je gaat adviseren, sturen, meer aansluiting vindt bij de juridische/ relationele/contextuele rechtvaardigheid van een van de betrokkenen (of coalities), meegezogen wordt in de familiedynamiek, …. Deze inzichten en kennis helpen om meer zicht te krijgen op de momenten waarop je dreigt jouw neutrale betrokkenheid te verliezen.


  BLOK 5

  Kennis

  • De gerechtelijke aanstelling: eigenheid en te volgen procedures
  • Eigenheid en oefening m.b.t.. diverse familiale conflicten: erfeniskwesties, ouderenzorg, relatiebemiddeling,...
  • Grenzen van bemiddeling (intrafamilialaal geweld, verslaving,....)

  Het bemiddelingskader opzetten en Vaardigheden

  • We trainen de specifieke vaardigheden die nodig zijn om te werken met hoge escalatie (vaak van toepassing bij gerechtelijke bemiddeling)
  • We oefenen in specifieke contexten : ouderenzorg, bemiddeling in de laatste levensfase, ...

   

  Minimum aantal te volgen lesuren: 42

 • 1

Hlogo kmo 270ieronder de opsplitsing van de bedragen indien u beroep doet op KMO Portefeuille:
Bedrag rechtstreeks aan Mediv te storten: € 382,20
Projectbedrag in te dienen bij KMO: € 1820,00 (afhankelijk van de grootte van uw onderneming, wordt tot 30% van dit projectbedrag gesubsidieerd door de overheid)

evenement eigenschappen

Datum/data 19-03-2021
Prijs per persoon €2.202,20
Locatie Hasselt

Incompany-trainingen - enkele van onze klanten

 • 1
 • 2

KMO Portefeuille

MEDIV is een geregistreerd dienstverlener voor de KMO-Portefeuille, dienst Opleidingen. Ons erkenningsnummer is DV.O105551.

logo kmo 270

Facebook

Contact

Je kunt MEDIV bereiken via:

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  0497 932 866
Secretariaat MEDIV
Bonheidenstnwg 58
2812 Muizen (Mechelen)

Volg ons ook op: